Kissala

Kasvatusperiaatteet

Kissat ja koirat asuvat ja kasvavat vapaana sisällä. Pennut tottuvat koiriin ja ihmisiin heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Pennut tottuvat käsittelyyn ja tutustuvat erilaisiin ihmisiin jo minun luonani. Vuodenajasta riippuen kissanpennut pääsevät myös ulkoilemaan omassa ulkotarhassa.

Tavoitteenani on kasvattaa terveitä ja hyväluonteisia ja rotumääritelmän (FIFe) mukaisia siperiankissoja. En kasvata naamiovärisiä ns. neva masquerade kissoja, enkä myöskään myy kissojani naamiokasvatukseen. Pyrin suosimaan yhdistelmiä, joissa sisäsiitosprosentti pysyy mahdollisimman alhaisena ja käytän mahdollisuuksien mukaan myös ulkomaalaisia kissoja kasvatukseen.

Kaikki jalostukseen käytettävät kissat testataan FeLV- ja FIV-negatiiviksi sekä tutkitaan HCM-sydänsairauden (hypertrofinen kardiomyopatia) varalta. Kaikilla jalostukseen käytetyillä kissoilla on veriryhmä A. Kissalan kissoilta otetaan säännöllisin väliajoin microsporum canis- sieninäyte.

Kissani ovat sisäkissoja mutta pääsevät omaan ulkoilutarhaan halutessaan. Myyn kissani vain sisäkissoiksi ja ulkoilutus tulee tapahtua joko valjaissa tai omassa turvallisessa ulkotarhassa.

En myy kissojani kenellekään tapaamatta ihmistä/perhettä ensin. En ota vastaan allergiatestaajia enkä myöskään myy kissoja allergisille.

Pyrin pitämään kontaktia kaikkiin pennunostajiin myös vuosien jälkeen ja olen aina tavoitettavissa , jos tulee kysyttävää tai ongelmia kissan kanssa.

Pennut

Kissanpennut luovutetaan uusille omistajille aikaisintaan 12-viikon ikäisinä.

Pennut ovat silloin kaksi kertaa rokotettuja ja kolme kertaa madotettuja

Kaikki pennut rekisteröidään Suomen Kissaliittoon.

Eläinlääkäri on tarkastanut pennut ennen luovutusta.

Pentujen mukana tulee rekisterikirjan lisäksi ruokanäytteitä, kirjalliset hoito-ohjeet ja Kissaliiton oppaat.

 

Katteri

Uppfödningsprinciper

Mina hundar och katter bor och växer upp inomhus bland familjen. Kattungarna blir vana med både människor och hundar ända från och med första dagen. Kattungarna vänjs vid beröring och får bekanta sig med olika slags människor redan under sin tid hos mig. Beroende på årstiden har kattungarna även möjlighet att få gå ute i en skild rastgård.

Jag strävar efter att föda upp friska sibiriska katter med ett bra lynne, som uppfyller den gällande rasbeskrivningen ( FIFe ) så bra som möjligt. Jag föder inte upp neva masquerade - färgade katter (maskade) och säljer inte heller mina katter till dylik uppfödning. Jag strävar efter att hålla så låg inavelsprocent som möjligt och använder därför också utländska katter i min uppfödning då det är möjligt.

Alla katter, som används till avel testas för FeLV och FIV samt undergår en ultraljudsundersökning av hjärtat för att utesluta hypertrofisk kardiomyopati (HCM). Alla avelskatter har blodgruppen A. Jag testar även mina katter med jämna mellanrum för microsporum canis svamp.

Alla mina katter är innekatter men de har möjlighet att vistas ute i en skild rastgård. Jag säljer mina katter endast som innekatter och rastning bör ske endera i koppel eller i egen rastgård.

Jag säljer inte mina katter utan att först träffa den nya familjen. Jag tar inte emot personer som vill testa om de får allergiska reaktioner. Jag säljer inte mina katter till allergiker.

Jag strävar till att upprätthålla kontakten med den nya familjen även efter att katten flyttat och man kan alltid vända sig till mig med frågor.

Kattungarna

Kattungarna överlåtes till de nya ägarna tidigast när de är 12 veckor gamla.

Kattungarna är då två gånger vaccinerade och tre gånger avmaskade.

Alla kattungarna registreras i Suomen Kissaliitto (Finska kattförbundet)

Kattungarna är undersökta av veterinär före de överlåtes.

Med sig får de nya ägarna kattens registerbok, infopaket med vårdföreskrifter, provförpackningar på kattmat samt infomaterial från kattförbundet.